Blažena Djevica Marija

BL. DJEVICA MARIJA – GOSPA ŽALOSNA ima svoj biblijski temelj u proroštvu starca Šimuna kod Isusova prikazanja u Hramu: „A tebi će samoj mač boli probosti dušu.“ (Lk 2,35) Kršćanska pobožnost u Evanđeljima je otkrila 7 naslova Marijine žalosti, tako je nastala i krunica po tim otajstvima. Blagdan se slavi 15. rujna.