Raspored blagoslova obitelji Odranski Obrež

Četvrtak, 28.XII.2023.

(od 9 h)
Prširi, Janječići, Janječići – odvojak, Vicebani – Mataki, Vicebani odvojak, Hrelci

(od 14 h)
Obreška cesta (od Pršira do doma), Spivaki, Šimiri, Malkoči, Češki odvojak, Češka cesta, Orsagi, Rožići, Rožići – prilaz

*****

Petak, 29.XII.2023. (od 9 h)

Obreška cesta, Dragonožečka cesta, Krčevine, Križanja, Amerikanska, Amerikanski odvojak, Milekanska, Zadvorci, Zadvorački odvojak, Hrošći

*****

Nedjelja, 31.XII.2023. (od 10:30 h)

Svete Ane

*****