Raspored blagoslova obitelji Odranski Obrež

Četvrtak, 29.XII.2022.

od 8 h
Prširi, Janječići, Janječići – odvojak, Hrelci
Obreška cesta (od Pršira do doma)
od 16 h
Amerikanska, Amerikanski odvojak, Milekanska, Rožići,
Rožići – prilaz, Malkoči, Češki odvojak, Češka cesta

*****

Subota, 31.XII.2022. (od 8 h)

Vicebani – Mataki, Vicebani odvojak, Spivaki, Šimiri

*****

Ponedjeljak, 02.I.2023. (od 8 h)

Svete Ane, Zadvorci, Zadvorački odvojak, Hrošči, Orsagi
Dragonožečka cesta, Krčevine, Križanja
Obreška cesta

*****